Christina Peel

About

Christina_peel

 

Hovedsakelig jobber jeg med keramiske veggarbeider og installasjon. Med utgangspunkt i materialets overflate, dets egenskaper og form bearbeides keramiske teknikker som trykk, innfarging og glasur. Dette danner elementer som komponeres sammen til ulike geometriske former, flatemønster og strukturer.

Jeg er opptatt av å skape en stemning og en dialog med rommet, og forholder meg til arkitekturen og stedet som en del av verket. Flere av arbeidene mine handler om natur eller hellige rom, som tilbedelse eller mytologiske fenomener i naturen. Enten i form av levende planter, fosforiserende farger som lyser opp i mørket eller visuelle gjentagelser hvor uendeligheten, kun begrenses av det fysiske rommet.

Christina Peel

 

 

———-

0 Responses to this post
Add your comment