Christina Peel

AFTER DARK, Kraft, Bergen 22.09.17-29.10.17

Blog

No Comments


Share this post


50x70-afterdark

Read more

DESIGN WITH CHARACTER, Design Pier, Hong Kong 21-25 March, 2017

Blog

No Comments


Share this post

CPeel - Akershus Kunstsenter 22

For Design with Character I will exhibit the sculpture entitled Trikona, originally part of a bigger installation (2015).

Photo: Anders Bergersen

Read the online Catalog here: CATALOGUE_Design_with_Character

Read more

Structure at Nordischen Botschaften in Berlin, February 1- April 20, 2017

Blog

No Comments


Share this post

st-invite-tysk (002)

Read more

Artist of the Month

Blog

No Comments


Share this post

I am so excited about working with curator Chris Wan and the Hong Kong based gallery Zhen Porcelain.
My participation has been supported by Norwegian Crafts and Norwegian Ministry of Foreign Affairs.

Go to zhenporcelain.com for the full spread.

1 2 3

Read more

Norway Fly With Me

Blog

No Comments


Share this post

In the autumn of 2016 Lufthansa celebrated its fiftieth anniversary in Norway. I was commissioned by Lufthansa to create an origami piece involving the crane. Each one is a folded crane, made of porcelain instead of paper.
I made a system where all the porcelain cranes would fit into each other – making a repetitive pattern.

After being exhibited the work was auctioned. Proceeds from the auction went to Lufthansa’s charity programme “Help Alliance”, supporting education for women in Benin, west Africa.

These photos are from one of the anniversary events, where I presented my work.

More images here.

1 2 3 4 5 6 7

Read more

Asia Contemporary Art Show, Hong Kong 15-18 September 2016

Blog

No Comments


Share this post

artasy

15th – 18th September, 2016
Room 4019K | 40th Floor
Conrad, Hong Kong

Presented by Artasy and Zhen Porcelain

 

 

Read more

Is clay here to stay?

Blog

No Comments


Share this post

“Clay has so many possibilities – and Norwegians are exploring the material in radical ways. By Katie Treggiden.
Including Marit Tingleff, Noidodesign, Anette Krogstad, Sara Skotte, Ann Kristin Einarsen, Anja Borgersrud and myself.

Read the full article here.

1

 

 

Read more

Structure – Norwegian Contemporary Crafts and Design, Ventura Lambrate, Milan 12-17 April 2016

Blog

No Comments


Share this post

forside 3 3 cp

Read more

Structure – Norwegian Contemporary Crafts and Design, Ventura Lambrate, Milan, 12-17 April 2016

Blog

No Comments


Share this post

1

Read more

Akershus Kunstsenter 05.06.2015-02.08.2015

Blog

No Comments


Share this post

flyersammen

 

 

Velkommen til åpning av Akershus Kunstsenters sommerutstilling 
fredag 5. juni kl. 19–22!

SOSIALE KONSTRUKSJONER

Haugen/Zohar Arkitekter
Christina Peel
Kristine Roald Sandøy
Runa Vethal Stølen

Et samfunn knyttes sammen av ulike strukturer, fysiske så vel som immaterielle, som har ulike implikasjoner på våre liv. Arkitektur er en slik form for sosial konstruksjon, visuell kunst en annen.

Et kunstsenter har potensiale til å være et samlingssted som inviterer til felles opplevelser med utgangspunkt i kunsten, og i prosessen fram mot nytt bygg til Akershus Kunstsenter har dette vært et viktig mål å ivareta. I juni 2014 ble vinnerutkastet til nytt kunstsenter kåret: «Åpent hus» av Haugen/Zohar Arkitekter. På bakgrunn av dette ønsker vi å presentere Haugen/Zohar i en større bredde før det nye kunstsenteret blir oppført.

I kraft av å samle til felles opplevelse kan også kunsten ha en sosial funksjon. I kunstsenterets første etasje har vi invitert tre kunstnere som på ulikt vis jobber med et arkitektonisk uttrykk, enten gjennom større skulpturer, keramiske vegginstallasjoner eller mindre konstruerte smykkeobjekter hengende eller montert i rommet: Christina Peel, Kristine Roald Sandøy og Runa Vethal Stølen. 

Fra arkitekturens monumentale skala via skulpturer ned til brosjens og armbåndets mennesketilpassede størrelse, vil vi invitere til refleksjon rundt enkeltverk så vel som hva sosiale konstruksjoner kan innebære. Gjennomgående i utstillingen er en utforskning av hvordan vi forholder oss til kunsten, men også hvordan den forholder seg til oss.

Haugen/Zohar Arkitekter (HZA) er et Oslo-basert kontor etablert i 2006 av arkitekt og kunstner Marit Justine Haugen (f. 1973) og arkitekt Dan Zohar (f. 1972). HZA er opptatt av at arkitektur er knyttet til et spesifikt sted, tegnet av og for mennesker. En av grunntankene til HZA er ønsket om å etablere relasjoner mellom fortid og nåtid, kultur og minner, men viktigst av alt relasjoner mellom mennesker, deres historier og deres omgivelser. HZA opptas av politiske, sosiale og miljømessige hensyn i samfunnet, og etterstreber å formidle dette gjennom arkitekturen. Alt de gjør bunner i empati for samfunn og mennesker, og en idé om at arkitektur har en funksjon utover sin egenverdi. Over en etasje i kunstsenteret vil arkitektene illustrere deler av sin praksis, og hva de legger i begrepet sosiale konstruksjoner.

Kristine Roald Sandøy (f. 1982) arbeider med skulptur og installasjon, og hun har lenge fokusert sine arbeider rundt utforskning av skulpturer der ulike balansepunkter står sentralt. I utstillingen vil Sandøys kinetiske skulptur The Brazz Dream vises i samspill med to andre arbeider.
Sandøys skjøre, kinetiske skulpturer kan blåses forsiktig på av betrakteren, slik at det settes i gang en bevegelse. Den tilsynelatende lille og enkle gesten og den effekten den har på skulpturen, danner en mulig metafor for hvordan våre hverdagslige og tilsynelatende trivielle handlinger har konsekvenser for andre, uansett størrelse. Sandøys finstemte arbeider synes å fokusere på tilstedeværelse og kontemplasjon, energi og ro.

Med utgangspunkt i to reflekterende triangler, har Christina Peel (f. 1977) konstruert en form som repeteres i et eget system, støpt for hånd i uglasert leire i tre farger. Veggskulpturene har tittelen Trikona, sanskrit for «triangel»I den hinduistiske gudeverden står geometriske symboler sterkt, der kombinasjonen av to triangler satt sammen i motstående retninger forener det mannlige og det kvinnelige i en ny åndelig dimensjon.
I arbeidet frem mot denne utstillingen har Peel vært opptatt av gamle tempelbilder funnet i Rajasthan området i India, som i all sin enkelhet og abstraksjon representerer ulike åndelige betydninger. Laget i en konsentrert tilstand, basert på håndskrevne tekster fra den tantriske delen av hinduismen, festes bildene så på veggen og er en aktiv del av den daglige meditasjonen. Tempelbildene er opprinnelig laget med en spesifikk hensikt, og har aldri vært ment å vises for offentligheten. Først nå har de blitt gjort kjent for resten av verden av den franske poeten Franck André Jamme i hans bok Tantra Song, og likheten mellom dem og moderne (vestlig) abstraksjon er påfallende.

Runa Vethal Stølen (f. 1975) arbeider med smykker. Som bruksgjenstand er det likevel en skulpturell side ved hennes smykker, der de fremstår som nærmest tredimensjonale tegninger.
Veien fra arkitektur ned til smykker via skulptur kan synes lang, men Stølens arbeider er ofte utledet fra nettopp arkitekturen. For eksempel kan hun inspireres av kirkerom og kirkegulv. Ikke for å gjenskape dette som konkret form, men snarere for å ha et utgangspunkt med presise mønstre og systemer som kan bearbeides, dekonstrueres og forvandles til romlige, abstrakte former. Resultatet er smykker – bærbare kunstverk – som utforsker grensene mellom kaos og orden.

Utstillingen er kuratert av Rikke Komissar og Tor Arne Samuelsen, og vises i perioden 5. juni–2. august. Akershus Kunstsenter har åpent hele sommeren. 

Åpningstider: 
onsdag–søndag: 12.00–17.00Hvordan komme seg til Lillestrøm: 
Fra Oslo S: ta toget i retning Dal, Eidsvoll, Kongsvinger eller Lillehammer. Togene går hvert 10. min fra Oslo S, kun 11 minutter til Lillestrøm.

Read more