Christina Peel

UNIK, Galleri Format, Oslo, 22.11.18-22.12.18

Blog

No Comments


Share this post

Hver eneste kunsthåndverker er unik. Hvert eneste produkt er unikt. At vi samles i Galleri Format gjør oss til et unikt fellesskap av kunsthåndverkere og designere. Salgsutstillingen vil ha et blandet materialbruk, som viser nyttefunksjon i tillegg til en estetisk opplevelse, som plasserer objektene i et skjæringspunkt mellom design og kunst.
22. november åpner salgsutstillingen UNiK med Christina Peel, Guri Sandvik, noidoi, Barmen & Brekke, Kneip, Studio Føy, Anne Udnes, Kari Møllstad, Nina Malterud, Elisa Helland-Hansen og Tonning & Stryn med design av Andreas Engesvik. Salgsutstillingen UNiK står frem til 22. desember.
Hver lørdag kan du i tillegg møte kunsthåndverkernene til en UNiK samtale vi har kalt ”coffee with makers”.
Utstillingen er kuratert av Hege Barnholt.

Basic RGB

7UNiKBjørn Johan Stenersen

0 Responses to this post
Add your comment